Giới thiệu chung

GiớiHội Doanh nghiệp Huyện Chư Sê ( gọi tắt là Hội DN) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện của các doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Huyện Chư Sê theo quy định của pháp luật. thiệu chung về Hội Doanh Nghiệp Chư Sê

Giới thiệu chung

ramat DH DN


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN CHƯ SÊ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐƠN VỊ
CHỨC VỤ HỘI DOANH NGHIỆP

1

Phạm Duy Muôn

Tổng giám đốc Cty TNHH MTV
Cao Su Chư Sê

Chủ tịch Hội

2

Hoàng Phước Bính

PCTTT- TTK Hiệp Hội Hồ Tiêu Chư Sê

PCT Thường Trực – Tổng thư ký Hội

3

Trần Quang Sáng

Giám đốc Cty CP Tây Nguyên Xanh

PCT Phụ Trách Kiểm Tra Hội

4

Lê Văn An
Chủ tịch Cty TNHH MTV truyền thông Phúc Khang
PCT phụ trách truyền thông

5

Đồng Xuân Lành

Giám đốc Cty TNHH MTV Xuân Lành Chư Sê

PCT phụ trách phát triển Doanh Nghiệp

6

Nguyễn Nhất Thắng

Giám đốc Cty TNHH MTV Bảo Thắng Gia Lai

PCT phụ trách thi đua

7

Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc Sacombank Chư Sê

Hội Phó phụ trách khối Ngân Hàng

8

Nguyễn Thế Hoàng
Giám đốc CtyTNHH MTV Thương Mại Thế Hoàng Gia Lai
Uỷ viên Ban chấp hành Hội

9

Đào Hùng Sơn
Giám đốc Hợp Tác Xã Quang Minh
Uỷ viên Ban chấp hành Hội

10

La Tri
Giám đốc Cty TNHH MTV Tri Phương
Uỷ viên Ban chấp hành Hội

11

Huỳnh Đình Hội
Giám đốc Cty TNHH MTV Tuyết Hội
Uỷ viên Ban chấp hành Hội

12

Lê Ngọc Anh
Giám đốc Cty CP Quảng cáo Anh Minh
Uỷ viên Ban chấp hành Hội

13

Nguyễn Thị Kiều Sương
Giám đốc Cty TNHH Kiều Sương
Uỷ viên Ban chấp hành Hội

14

Ngô Thanh Việt
Giám đốc Cty Nước Sạch Chư Sê
Uỷ viên Ban chấp hành Hội

15

Lê Văn An
Giám đốc Cty TNHH MTV AnThắng Gia Lai
Uỷ viên Ban chấp hành Hội

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN CHƯ SÊ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐƠN VỊ
CHỨC VỤ HỘI DOANH NGHIỆP

1

Phạm Duy Muôn

Tổng giám đốc Cty TNHH MTV
Cao Su Chư Sê

Chủ tịch Hội

2

Hoàng Phước Bính

PCTTT- TTK Hiệp Hội Hồ Tiêu Chư Sê

PCT Thường Trực – Tổng thư ký Hội

3

Trần Quang Sáng

Giám đốc Cty CP Tây Nguyên Xanh

PCT Phụ Trách Kiểm Tra Hội

4

Lê Văn An

Chủ tịch Cty TNHH MTV truyền thông Phúc Khang

PCT phụ trách truyền thông

5

Đồng Xuân Lành

Giám đốc Cty TNHH MTV Xuân Lành Chư Sê

PCT phụ trách phát triển Doanh Nghiệp

6

Nguyễn Nhất Thắng

Giám đốc Cty TNHH MTV Bảo Thắng Gia Lai

PCT phụ trách thi đua

7

Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc Sacombank Chư Sê

Hội Phó phụ trách khối Ngân Hàng


DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN CHƯ SÊ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐƠN VỊ
CHỨC VỤ HỘI DOANH NGHIỆP

1

Trần Quang Sáng

Giám đốc Cty CP Tây Nguyên Xanh
 
Trưởng Ban

2

Lê Ngọc Anh

Giám đốc Cty CP Quảng cáo Anh Minh

Thành Viên

3

Ngô Thanh Việt

Giám đốc Cty Nước Sạch Chư Sê

Thành Viên
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây